Editorial Team

Ketua Penyunting (Editor in Chief)

 1. Dwiana Hendrawati, [SCOPUS ID: 57189044857] Politeknik Negeri Semarang, Indonesia

Dewan Penasehat (Advisory Board)

 1. Totok Prasetyo, [SCOPUS ID: 56596763600] Politeknik Negeri Semarang, Indonesia

Dewan Penyunting (Editorial Board)

 1. Anis Roihatin, [SCOPUS ID : 55233681400] Politeknik Negeri Semarang, Indonesia
 2. Suyitno Suyitno, [SCOPUS ID : 57203099934] Universitas Gajah Mada, Indonesia
 3. Jayan Sentanuhady, [SCOPUS ID: 14421868900] Universitas Gajah Mada, Indonesia
 4. Sahid Sahid, [SINTA ID : 6657013] Politeknik Negeri Semarang, Indonesia
 5. Mulyono, Mulyono,, [SINTA ID : 6036311] Politeknik Negeri Semarang, Indonesia
 6. Mr. Bayu Sutanto, SCOPUS ID [57190939844] Politeknik Negeri Semarang, Indonesia
 7. Sulistyo Sulistyo, [SCOPUS ID: 57201559355] Universitas Diponegoro, Indonesia
 8. Achmad Widodo, [SCOPUS ID: 15049049600] Universitas Diponegoro, Indonesia

Penyunting Pelaksana (Assistant Editor)

 1. Ahmad Hamim Su'udy, [SINTA ID :6727291] Politeknik Negeri Semarang, Indonesia, Indonesia
 2. BAKTIYAR MEI HERMAWAN, [SINTA ID : ] POliteknik Negeri Semarang
 3. Nanang Apriandi MS, [SINTA ID :6730619 ] Politeknik Negeri Semarang, Indonesia
 4. Nur Fatowil Aulia, [SINTA ID : 6769182] Politeknik Negeri Semarang, Indonesia, Indonesia