Author Details

Hartati, Sri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tonjong Brebes, Indonesia

  • Vol 17, No 1 (2021): Maret 2021 - Articles
    PENINGKATAN KOMPETENSI MENULIS TEKS ANEKDOT MELALUI TEKNIK PEMBELAJARAN DENGAN MEDIA BANTU GAMBAR KOMIK/ KARIKATUR PADA PESERTA DIDIK KELAS X TITL 3 SMK NEGERI 1 TONJONG KABUPATEN BREBES TAHUN PELAJARAN 2018/2019
    Abstract  PDF