Pertumbuhan Aliran-Aliran Dalam Islam Dan Historinya

Wildana Latif Mahmudi

Abstract


Pada masa rasululloh umat Islam masih bersatu. Segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik mampu diredam oleh rasululloh. Persoalan persoalan yang berkaitan masalah agama bisa ditanyakan langsung kepada rasululloh saw, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Benih perpecahan mulai timbul pada masa pemerintahan Usman bin Affan kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Ali bin Abi Tholib. Masa pemerintahan Ali pernah terjadi perang fisik melawan Aisyah istri Rasululloh dan khalifah Ali pernah berperang melawan Muawiyah bin Abu Sofyan gubernur Damaskus. Pada awalnya perpecahan disebabkan persoalan politik kemudian berlanjut pada masalah Akidah dan perbedaan pemahaman takdir. Dari sinilah mulai timbul aliran aliran dalam Islam.

Keywords


Aliran islam, pertumbuhan, histori.

Full Text:

PDF

References


Abas Sirodjuddin KH, 2018. I’Tiqad Ahlussunah Wal Jamah. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru. Hanafi, Ahmad. 2003. Pengantar Theologi Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna. Madjid, Nurcholish. 2019. Khasanah Intelektual Islam. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Nasution, Harun. 2003. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: Universitas Indonesia. Nasution, Harun. 2010. Islam Rasional. Bandung: Mizan.

Effendi, Farid Zaenal. 2017. Aliran-Aliran Teologi Dalam Islam, Tokoh Dan Pokok-Pokok Pemikiran Dalam Masa Klasik. http://mzainiblog.blogspot.com/2017/03/aliran-aliran-teologi-dalam-islam-tokoh.html (diakses tanggal 27 Juni 2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v5i2.1578

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 View My Stats